فهرست ها

اطلاعیه اهدای کتاب

اهدای کتاب به کتابخانه

اهدای کتاب   اهدای دانایی

 

با اهدای کتاب خود به کتابخانه عمومی می‌توانید یک کتاب را در تمام زمان‌ها و برای همه نسل‌ها به یادگار بگذارید

از عمومی مردم فرهنگ‌دوست دعوت می‌شود  با اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی، در ارتقای فرهنگ مطالعه و غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های عمومی سهیم باشند..

کتابخانه حکمت بیشترین آمار جذب کتاب اهدایی استان را  بعد از کتابخانه امام خمینی قزوین به خود اختصاص داده است